XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TP SẦM SƠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN NĂM 2045

Ban Thường vụ TỈnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo Thanh Hóa trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN
 
Sầm Sơn là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử; thành phố du lịch biển có thương hiệu, có bản sắc riêng với nhiều giá trị du lịch độc đáo, nổi trội. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tập trung nguồn lực đầu tư của Tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sầm Sơn đã nêu cao truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên; khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng cao, bình quân đạt 16,8%/năm, quy mô giá trị sản xuất năm 2020 gấp 4,73 lần năm 2010; huy động vốn cho đầu tư phát triển năm 2020 gấp 10,5 lần năm 2010; kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; một số khu đô thị mới, nhiều công trình lớn hoàn thành đưa vào sử dụng, làm thay đổi diện mạo đô thị. Sầm Sơn được mở rộng cả về địa giới hành chính và không gian phát triển, được công nhận là thành phố trực thuộc Tỉnh. Văn hoá - xã hội chuyển biến tiến bộ, một số vấn đề bức xúc từng bước được giải quyết, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chuyển biến tích cực.
 
Tuy nhiên, thành phố Sầm Sơn phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và sự kỳ vọng của Tỉnh, của Nhân dân Thành phố. Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, tăng trưởng chủ yếu phụ thuộc vào đầu tư và khai thác quỹ đất; năng lực cạnh tranh của các ngành kinh tế và các sản phẩm không cao, dễ bị tổn thương do tác động của thiên tai, dịch bệnh... Dịch vụ và du lịch phát triển chưa mạnh, chưa xứng tầm của đô thị du lịch trọng điểm; du lịch vẫn mang tính mùa vụ, chất lượng dịch vụ và năng lực đón khách quốc tế, khách cao cấp còn hạn chế; sản phẩm du lịch chưa phong phú. Hạ tầng đô thị, nhất là các khu dân cư cũ còn nhiều bất cập, yếu kém. Công tác quản lý quy hoạch, đô thị, đất đai còn nhiều tồn tại, chưa được giải quyết dứt điểm. Việc xây dựng hình ảnh Sầm Sơn và nét đẹp văn hóa Người Sầm Sơn chưa thấm sâu vào đời sống xã hội. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có thời điểm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn yếu tố mất ổn định. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp uỷ, chính quyền các cấp trên một số mặt còn hạn chế.
 
Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của Sầm Sơn, cũng như các giá trị của văn hóa du lịch còn hạn chế; chưa quan tâm đúng mức gắn phát triển kinh tế với xây dựng và phát triển văn hóa. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố có mặt còn thiếu quyết liệt. Một số cấp uỷ đảng, chính quyền phường, xã và lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chủ động và sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; năng lực dự báo và khả năng khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn hạn chế. Công tác phối hợp của Thành phố với các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các địa phương trong tỉnh chưa thật hiệu quả. Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.
 
II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
 
1. Xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện, trên cơ sở khai thác và phát huy hiệu quả, bền vững tiềm năng, lợi thế của Thành phố; tranh thủ tối đa sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của Tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; kết nối có hiệu quả với các khu du lịch, danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa của các địa phương trong tỉnh, trong nước.
 
2. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đa dạng hóa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; văn hóa, văn minh đô thị là đột phá; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp sạch, công nghệ cao phục vụ du lịch là nền tảng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
 
3. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
4. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; khơi dậy và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và toàn dân, tạo động lực cho Thành phố phát triển.
 
5. Xây dựng và phát triển thành phố Sầm Sơn trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Sầm Sơn; coi nội lực là nhân tố có ý nghĩa quyết định và là nền tảng, ngoại lực là nhân tố quan trọng và đột phá, kết hợp nội lực với ngoại lực thành nguồn lực tổng hợp to lớn cho phát triển.
 
III. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
 
1. Mục tiêu đến năm 2030: Xây dựng và phát triển Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế; đẩy mạnh phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp - thủy sản phục vụ du lịch; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; đẩy mạnh phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và văn minh đô thị; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; quốc phòng - an ninh được giữ vững; các tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố du lịch biển thông minh, hiện đại, hấp dẫn, thân thiện.
 
2. Các chỉ tiêu cụ thể
 
2.1. Giai đoạn 2021 - 2025:
 
- Các chỉ tiêu của giai đoạn: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 18% trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 5 năm (2021 - 2025) đạt 55.000 tỷ đồng trở lên. Đón 34 triệu lượt khách trở lên (tương ứng với khoảng 86 triệu ngày khách), trong đó có trên 250.000 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 65.000 tỷ đồng trở lên. Thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng bình quân hằng năm trên 15%. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hằng năm dưới 1%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm từ 1% trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025).
 
- Chỉ tiêu đến năm 2025: Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất: Dịch vụ chiếm 73,3%; công nghiệp, xây dựng 24,2%; nông, lâm, thủy sản 2,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng/năm. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 95% trở lên. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động dưới 20%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%; cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II (trừ diện tích và dân số). Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 100% (theo tiêu chuẩn đô thị loại II). Tỷ lệ phường, xã đạt tiêu chí an toàn thực phẩm đạt 100% (đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao 36% trở lên). Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường đạt 100%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 97,5%.
 
2.2. Giai đoạn 2026 - 2030:
 
- Các chỉ tiêu của giai đoạn: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 20% trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trong 5 năm (2026-2030) đạt 65.000 tỷ đồng trở lên. Đón 42 triệu lượt khách (tương ứng với khoảng 120 triệu ngày khách), trong đó có trên 4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt 220.000 tỷ đồng trở lên. Thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) so với chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh giao tăng bình quân hằng năm trên 15%.
 
- Chỉ tiêu đến năm 2030: Cơ cấu các ngành kinh tế trong giá trị sản xuất: Dịch vụ chiếm 84,5%; công nghiệp, xây dựng 14,3%; nông, lâm, thủy sản 1,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 200 triệu đồng/năm. Thành phố phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại I (trừ diện tích và dân số).
 
3. Tầm nhìn đến năm 2045: Sầm Sơn là đô thị du lịch, vui chơi, giải trí độc đáo hàng đầu của cả nước; kết nối chặt chẽ với thành phố Thanh Hóa về không gian đô thị, không gian phát triển kinh tế, du lịch và dịch vụ.
 
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 
1. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
 
Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố giai đoạn 2022-2025 thích ứng với kiểm soát dịch bệnh Covid-19, trọng tâm là phục hồi ngành du lịch, dịch vụ thương mại.
 
Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết; đồng thời duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong trạng thái bình thường mới, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nhằm thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 
2. Tăng cường quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch, xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành đô thị thông minh, hiện đại
 
2.1. Tập trung xây dựng, quản lý và thực hiện có hiệu quả các quy hoạch
 
Bám sát Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, khẩn trương lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng phát triển thành phố Sầm Sơn đến năm 2045, có tầm nhìn chiến lược và tính khả thi cao. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng các quy hoạch chi tiết bảo đảm khoa học, khả thi, tạo sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy hoạch và liên kết vùng. Khẩn trương lập quy hoạch phát triển đô thị hai bên các tuyến đường chính để tạo điểm nhấn cho Thành phố; bảo đảm phong cách kiến trúc của các khu đô thị mới ngay từ khi lập quy hoạch chi tiết.
 
Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về quy hoạch, làm cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm việc công khai các quy hoạch; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu, quyết định đầu tư vào Thành phố. Tăng cường giám sát việc thực hiện quy hoạch và quản lý kiến trúc đô thị; quy định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; xử lý nghiêm việc lấn chiếm, xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch.
 
2.2.Phát triển 4 hành lang và 8 phân khu đô thị để tạo không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố
 
- Triển khai xây dựng 4 hành lang phát triển, gồm: (1) Hành lang cộng đồng: bố trí các công trình công cộng, hành chính, văn hóa, y tế, thể dục thể thao, tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan, điểm nhấn của Thành phố. (2) Hành lang lễ hội, là không gian công cộng chính của Thành phố, gồm: Quảng trường biển, các tuyến phố đi bộ, khu mua sắm, lễ hội ẩm thực, giao lưu văn hóa, chợ hải sản... (3) Hành lang Sông Đơ: Là khu đô thị du lịch sinh thái, trung tâm dịch vụ thương mại, công viên, khu vui chơi, giải trí hướng tới du lịch 4 mùa. (4) Hành lang đại lộ Nam Sông Mã: Là khu dịch vụ hỗn hợp, cảng thủy nội địa, cụm công nghiệp, khu phát triển R&D, chợ đầu mối.
 
Cùng với xây dựng 4 hành lang phát triển, cần tập trung phát triển chuỗi điểm nhấn và du lịch núi Trường Lệ, các nút giao Quảng trường biển, các điểm nhấn cảnh quan ven sông.
 
- Triển khai thực hiện 8 phân khu đô thị, gồm: (1) Khu A: khu đô thị dọc bờ biển từ Sông Mã đến núi Trường Lệ, là trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại và đô thị. (2) Khu B: khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn, là trung tâm du lịch biển cao cấp với các khu vực nghỉ dưỡng chất lượng cao. (3) Khu C: khu dịch vụ, du lịch sinh thái, tâm linh núi Trường Lệ. (4) Khu D: theo bờ Nam Sông Mã, là khu vực phát triển du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí 4 mùa. (5) Khu E: khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đa ngành. (6) Khu F: khu dân cư hiện trạng, dân cư đô thị mới. (7) Khu G: trung tâm du lịch, dịch vụ, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng. (8) Khu H: khu trung tâm hành chính - chính trị mới của Thành phố.
 
2.3. Trên cơ sở quy hoạch, tập trung phát triển thành phố theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại, bảo đảm liên kết hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉnh trang, phát triển, hiện đại hóa đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị bền vững; đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng các công trình tiêu biểu, không gian kiến trúc cảnh quan đặc sắc, tạo điểm nhấn. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 100%.
 
3. Khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế Thành phố
 
3.1. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ,nhất là ngành du lịch theo hướng đa dạng, bền vững, chất lượng và giá trị cao
 
Trước hết, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá thương hiệu, sản phẩm du lịch, thu hút du khách, nhất là khách quốc tế. Phát triển các sản phẩm du lịch mới theo hướng đa dạng, hấp dẫn, độc đáo; xây dựng Sầm Sơn là thành phố lễ hội bốn mùa, với những chương trình nghệ thuật hoành tráng, đặc sắc, hấp dẫn du khách. Phát triển các khu vui chơi, giải trí; tổ chức các hoạt động tìm hiểu và khám phá các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình kiến trúc đẹp tại đô thị Sầm Sơn và trên địa bàn tỉnh.
 
Hình thành các trung tâm mua sắm hiện đại, gắn với hệ thống cửa hàng bán đồ lưu niệm, bán các đặc sản vùng miền trong tỉnh, sản phẩm thủ công truyền thống phục vụ du lịch. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế ban đêm nhằm phát huy lợi thế của đô thị du lịch; tiếp tục kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống chợ trên địa bàn. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ vận tải đường bộ và đường thủy, mở các tuyến du lịch mới từ Sầm Sơn đến các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh; phát triển dịch vụ logistic. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, điện lực, dịch vụ tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục, đáp ứng yêu cầu của Nhân dân và du khách.
 
Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên du lịch theo hướng chuyên nghiệp, giỏi nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. Nâng cao năng lực quản trị, quản lý, điều hành khách sạn, nhà hàng, nhất là các khách sạn từ 3 sao trở lên theo chuẩn quốc tế.
 
3.2. Quan tâm phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp sạch, khai thác hải sản xa bờ, chế biến và hậu cần nghề biểnđể hỗ trợ phát triển du lịch
 
Phát triển ngành thủy sản Sầm Sơn theo hướng nâng cao hiệu quả, bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái. Khuyến khích ngư dân đóng mới, nâng cấp, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ, ứng dụng công nghệ cao; ban hành cơ chế, chính sách để giải bản các phương tiện nhỏ, đánh bắt gần bờ. Thu hút đầu tư, nâng cấp các cơ sở chế biến thủy sản, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề biển theo hướng hiện đại; duy trì và phát triển các thương hiệu sản phẩm hải sản truyền thống.
 
Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch, xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị xanh ứng dụng công nghệ cao; phát triển các loại rau màu, hoa, cây cảnh có giá trị cao. Bảo vệ, phát triển rừng đặc dụng trên núi Trường Lệ, rừng phòng hộ ven biển; quy hoạch và lựa chọn một số loại cây xanh đặc trưng của đô thị biển để trồng trên các tuyến phố, tạo không gian xanh cho đô thị du lịch.
 
Khẩn trương xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Quảng Châu - Quảng Thọ để thu hút đầu tư và di dời các cơ sở chế biến thủy sản, các cơ sở tiểu thủ công nghiệp đang hoạt động trong các khu dân cư vào sản xuất tập trung. Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ hiện đại, đủ khả năng thực hiện các dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao.
 
4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt công tác GPMB, nhất là các dự án lớn, trọng điểm; thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục, mẫu hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính; tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; đồng thời tích hợp vào Hệ thống điều hành đô thị thông minh Thành phố.
 
Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các nút thắt về đất đai, về hạ tầng, về thủ tục hành chính để thu hút các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược, có năng lực và tiềm năng tài chính lớn.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sầm Sơn khẩn trương nghiên cứu ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; làm tốt công tác chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án lớn đã, đang triển khai trên địa bàn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, là điều kiện để xây dựng thành phố Sầm Sơn ngày càng phát triển.
 
Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư các dự án trọng điểm, mở rộng không gian đô thị và tăng tính kết nối với các địa phương khác, nhất là các khu vực kinh tế động lực. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công; thực hiện tốt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hằng năm, ưu tiên bố trí vốn tập trung để đầu tư các công trình trọng điểm, có tính đột phá và sức lan tỏa lớn, các công trình cấp bách.
 
Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách; rà soát các khoản thu, các sắc thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu triệt để cho ngân sách; khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư có sử dụng đất để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh chuyển đổi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã theo hướng phát triển các hình thức hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị.
 
5. Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội gắn với phát triển thành phố thông minh
 
5.1. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại I vào năm 2030
 
Tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện và đưa vào khai thác các dự án đô thị lớn, trọng điểm, như: Khu đô thị du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Sầm Sơn, Quảng trường biển và Trục cảnh quan lễ hội, Khu đô thị sinh thái biển Đông Á, Khu đô thị du lịch ven Sông Mã, Khu trung tâm hành chính mới, Khu đô thị và dịch vụ thương mại Văn Phú Invest...; tiếp tục thu hút đầu tư Khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn theo quy hoạch. Từng bước bố trí nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư cũ, tăng tính đồng bộ giữa các khu dân cư cũ và mới, khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ hiện nay.
 
Tiếp tục phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống giao thông, nhất là các dự án giao thông kết nối vùng, dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị và các dự án phục vụ du lịch. Hoàn chỉnh hệ thống giao thông đối ngoại theo trục Đông Tây, như: Đại lộ Nam Sông Mã; đường Ngã Ba Voi - Nam Sầm Sơn, Trục cảnh quan Sầm Sơn - Thanh Hóa, đường vành đai phía Nam...; theo trục Bắc - Nam như tuyến đường bộ ven biển, đường Tây Sầm Sơn 1 và đường 4C. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nội thị, như: Đường Thanh Niên, Tây Sơn, Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông…; các tuyến phía Tây đường ven biển, như: Đường Quảng Hùng 1, đường Quảng Minh 1, đường Bắc trục cảnh quan, đường Quảng Thọ, đường Quảng Châu…. Kêu gọi đầu tư bến thuyền du lịch, các bãi đỗ xe, bến xe theo quy hoạch.
 
Đầu tư Trạm biến áp 110kV Sầm Sơn 2, nâng cấp các trạm biến áp và hệ thống truyền tải các khu dân cư cũ. Các khu đô thị mới phải xây dựng hệ thống cấp điện ngầm, từng bước ngầm hóa hệ thống cấp điện các khu dân cư cũ. Nghiên cứu đầu tư đường ống cấp nước từ Nhà máy nước Mật Sơn thành phố Thanh Hóa cho khu Nam Sầm Sơn. Khẩn trương hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải; xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tại phường Quảng Châu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tại xã Quảng Minh. Phát triển hệ thống cây xanh đô thị gắn với lập hồ sơ quản lý cây xanh tích hợp vào hệ thống điều hành thành phố thông minh.
 
5.2. Phát triển hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ, văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày một cao của Nhân dân và du khách
 
Rà soát, ban hành cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa, xây dựng các cơ sở giáo dục, đào tạo đạt chuẩn quốc gia; kêu gọi đầu tư xây dựng các trường học đạt tiêu chuẩn quốc tế, trường dạy nghề chất lượng cao. Tăng cường cơ sở vật chất cho các bệnh viện trên địa bàn và trạm y tế cơ sở; khuyến khích đầu tư các bệnh viện, phòng khám tư nhân chất lượng cao gắn với du lịch nghỉ dưỡng. Xây dựng mới các thiết chế văn hóa cấp thành phố, như: Nhà văn hóa Thiếu nhi, Thư viện, Bảo tàng…; kêu gọi đầu tư các công trình thể thao đạt chuẩn thi đấu quốc gia, quốc tế, như: Nhà thi đấu, bể bơi, sân tập bóng đá…; vận động xã hội hóa công trình thể thao tại các khu dân cư.
 
5.3. Xây dựng và phát huy tiện ích của hệ thống điều hành đô thị thông minh, gắn với xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế và xã hội số
 
Tiếp tục đầu tư mở rộng dự án thành phố thông minh ra toàn bộ 11 phường, xã với các tiện ích cơ bản: Giám sát quy hoạch, đất đai, an ninh trật tự, giao thông, cảnh báo thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, quản lý thông tin…; giai đoạn tiếp theo tích hợp các tiện ích: Du lịch, giáo dục, y tế, môi trường, hạ tầng kỹ thuật đô thị (điện, cấp - thoát nước)...
 
Đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án số hóa, từng bước chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước từ thành phố đến các phường, xã. Xây dựng, tạo lập dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng, góp phần công khai, minh bạch, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đến năm 2025 có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 được cung cấp trên thiết bị di động thông minh.
 
Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh và từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp. Phát triển thương mại điện tử; khuyến khích doanh nghiệp, người dân thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi trên các sàn thương mại điện tử. Quản lý chặt chẽ các hoạt động giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.
 
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thuế, kho bạc và thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, an toàn; triển khai nền tảng thanh toán trực tuyến phục vụ người dân, du khách, doanh nghiệp. Thu hút đầu tư xây dựng Khu R&D trở thành khu kinh tế số. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, hậu cần biển thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Triển khai số hóa dữ liệu các di tích lịch sử, văn hóa, du lịch, hình thành hệ thống thông tin trên môi trường số về du lịch.
 
6. Tăng cường liên kết với các huyện, thị xã, thành phố trong và ngoài tỉnh, từng bước mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế
 
Trong quá trình xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển và các đề án, dự án lớn, quan trọng của Thành phố phải bám sát và tuân thủ các quy hoạch của Tỉnh; trao đổi và tranh thủ ý kiến của thành phố Thanh Hóa, các địa phương trong vùng nhằm bảo đảm định hướng phát triển của Thành phố đồng bộ, thống nhất với định hướng, chiến lược phát triển chung của Tỉnh. Liên thông, liên kết với các khu kinh tế động lực, các đô thị, khu du lịch trong tỉnh và mở rộng giao lưu kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm với các đô thị du lịch biển trong cả nước; vừa bảo đảm yếu tố bản sắc, đặc trưng riêng, vừa có tính hiện đại, văn minh và tầm nhìn chiến lược lâu dài.
 
7. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế
 
7.1. Tập trung phát triển văn hóa gắn với xây dựng hình ảnh Người Sầm Sơn văn minh, thân thiện, đẹp trong lòng bạn bè và du khách là nhiệm vụ quan trọng, vừa có tính cấp thiết, vừa thường xuyên, liên tục và lâu dài. Xác định rõ xây dựng Người Sầm Sơn văn minh, lịch sự, thân thiện, mến khách là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố; trở thành tác phong, lề lối làm việc, sinh hoạt, ứng xử hằng ngày, trong mọi công việc, trong từng hành vi giao tiếp, trở thành chuẩn mực văn hóa của Người Sầm Sơn.
 
Đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mà trọng tâm là cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giữ gìn và phát huy giá trị các công trình văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn Thành phố.
 
7.2. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ, tạo sự đột phá trong các ngành du lịch, thương mại, khai thác và chế biến hải sản, xây dựng Khu R&D. Thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, tăng khả năng kết nối, tiếp cận thông tin để tăng cơ hội kinh doanh mới và khả năng tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin; ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, kết nối 5G và sau 5G, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối (blockchain), năng lượng sạch, công nghệ môi trường…
 
7.3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu giáo dục mũi nhọn trong tốp đầu của tỉnh; coi trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống và nâng cao ngoại ngữ cho học sinh. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường theo hướng chuẩn hoá, xây dựng trường chuẩn quốc gia, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. Đặc biệt chăm lo phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hoá loại hình đào tạo nghề, nâng cao chất lượng dạy nghề, nhất là các nghề phục vụ dịch vụ, du lịch...
 
7.4. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân và du khách. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho mạng lưới y tế cơ sở; đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn; kêu gọi đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sầm Sơn; phát huy vai trò của các bệnh viện điều dưỡng, các trung tâm phục hồi chức năng của các cơ quan Trung ương trên địa bàn. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe cho Nhân dân và du khách. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng dân số, giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng.
 
7.5. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; ưu tiên phát triển các môn thể thao có thế mạnh, xây dựng Thành phố trở thành trung tâm thể dục, thể thao mạnh của Tỉnh; huy động nguồn lực xã hội hoá đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trang thiết bị thể dục, thể thao đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng cai tổ chức các sự kiện thể thao lớn của Tỉnh và quốc gia.
 
7.6. Gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm từ 1% trở lên. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp xã hội; huy động các nguồn lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách. Chú trọng chuyển đổi nghề, tạo việc làm và tổ chức lại đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án giải phóng mặt bằng.
 
8. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên,môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu
 
Thực hiện hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; xây dựng dữ liệu quản lý đất đai. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường. Quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn nước, nhất là Sông Mã, Sông Đơ và hệ thống nước ngầm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác thải và Nghĩa trang Nhân dân tại xã Quảng Minh, xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại phường Quảng Châu. Chú trọng bảo vệ nguồn lợi môi trường biển, gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai thực hiện các dự án kè chống sạt lở bờ biển, kiên quyết không chấp nhận các dự án gây ô nhiễm môi trường biển.
 
9. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội
 
Xây dựng lực lượng quân đội, công an và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vùng biển ngày càng vững chắc. Từng bước bổ sung, nâng cao chất lượng trang thiết bị, phương tiện phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.
 
Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, nhất là trong giải phóng mặt bằng, không để hình thành “điểm nóng”; bảo đảm an ninh, trật tự cho các doanh nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí, tội phạm công nghệ cao, tội phạm can dự vào các hoạt động kinh tế, đấu giá, đấu thầu các dự án sử dụng đất. Phát huy hiệu quả hệ thống camera an ninh giám sát thuộc hệ thống điều hành đô thị thông minh.
 
10. Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả
 
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Xây dựng Đảng bộ Thành phố vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa trong thực thi công vụ, văn hóa phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân cùng chung ý chí, khát vọng, vì sự phát triển của Thành phố.
 
Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, ý thức trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên mới đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; coi trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đề cao việc tự kiểm tra, tự soi, tự sửa của tổ chức đảng và đảng viên.
 
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực, làm tốt công tác “Dân vận chính quyền”. Quan tâm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các hoạt động và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, nhất là chức năng giám sát, phản biện xã hội.
 
Đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm để khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém kéo dài, tạo bước chuyển biến mới trong quản lý nhà nước, nhất là lĩnh vực đất đai, hạ tầng, thủ tục hành chính. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm, phiền hà, sách nhiễu.
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
1. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này; xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho thành phố Sầm Sơn phát triển.
 
2. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Sầm Sơn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết này; phát huy cao độ sự đồng thuận của xã hội, vai trò của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
 
3. Các Ban của Tỉnh uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho thành phố Sầm Sơn phát triển.
 
4. Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết./.

2019 Designed by dailand.com.vn
X

TẢI TRỰC TIẾP

Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi toàn bộ bảng giá mới nhất, chính sách ưu đãi tốt nhất vào email và sđt của khách sau 3 – 5 phút